آیا مایل به نصب وب اپلیکیشن سایت می باشید؟

  

برای نصب وب اپلیکیشن سایت دکمه را فشار د��ید و سپس گزینه Add to Home Screen را انتخاب کنید.