آیا مایل به نصب وب اپلیکیشن سایت می باشید؟

  

برای نصب وب اپلیکیشن سایت دکمه را ف��ار دهید و سپس گزینه Add to Home Screen را انتخاب کنید.